Quý khách đang ở Trang chủ Giới thiệuTriết ký kinh doanh

Triết ký kinh doanh

 1. Tầm nhìn
  Tự hào đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Nâng cao lợi nhuận cho các cổ đông. Tạo môi trường làm việc bình đẳng cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Luôn chia sẻ tấm lòng với cộng đồng bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
 2. Sứ mệnh
  Tự hào đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Nâng cao lợi nhuận cho các cổ đông. Tạo môi trường làm việc bình đẳng cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Luôn chia sẻ tấm lòng với cộng đồng bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
 3. Giá trị cốt lõi

  Tự tin: Luôn luôn kiên cường theo đuổi các mục tiêu, dám thách thức các tiêu chuẩn.

  Sáng tạo: Khuyến khích nhân viên và các đối tác nắm bắt các giải pháp sáng tạo và đột phá trong kinh doanh.

  Hiệu quả: Hệ thống quản trị và sản xuất mang tính linh động cao nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, xã hội.

  Chất lượng: Luôn xây dựng nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thị trường và người tiêu dùng.

  Lợi nhuận: Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm