Quý khách đang ở Trang chủ Tuyển dụngCơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Với phương châm “Uy tín, chuyên nghiệp, hài lòng khách hàng” cùng với nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, Tập đoàn DAWU dự tuyển nguồn lực vào các vị trí sau: