Quý khách đang ở Trang chủ Lĩnh vựcTinh bột biến tính hóa học

Tinh bột biến tính hóa học

Dây chuyền mới tại nhà máy TRƯỜNG HƯNG để sản xuất các loại tinh bột biến tính hóa học sau:

 

A. Industrial Grade:
1. Cationic Starch
2. Oxidized Starch
3. Cationic oxidized starch
 
B. Food Grade:
1. Starch Acetate (E1420)
2. Oxidized Starch (E1404)
3. Bleached starch (E1403)
4. Acetylated distarch phosphate (E1414)
5. Acetylated oxidized starch (E1451)

6. Acetylated starch adipate